Empleo publico universidad alcala de henares

Calendario académico de la Universidad de Alcalá

Idioma original Título: Resolución de 29 de diciembre de 1988, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se publica relación de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración y Servicios de esta Universidad.

EL CONSEJO SOCIAL DE ESTA UNIVERSIDAD EN SU REUNIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 1988, PREVIA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EN SU REUNIÓN DE 5 DE DICIEMBRE DE 1988, ACORDÓ APROBAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE ESTA UNIVERSIDAD, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 15.3 DE LA LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO 1545/1987, DE 11 DE DICIEMBRE ( DE 17), POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO,

ESTE RECTORADO, EN USO DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN EL ARTÍCULO 98 DE LOS ESTATUTOS DE ESTA UNIVERSIDAD, APROBADOS POR REAL DECRETO 1280/1985, DE 5 DE JUNIO, HA RESUELTO ORDENAR LA PUBLICACIÓN EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES, QUE FIGURA EN EL ANEXO Y QUE SE REFIERE A SUS IMPORTES PARA EL EJERCICIO DE 1988.

Univerza Alcalá de Henares uah

Univerza Alcalá (špansko: Universidad de Alcalá) je javna univerza v Alcalá de Henaresu, mestu 35 km severovzhodno od Madrida v Španiji, ki je tudi tretje največje mesto v regiji. Ustanovljena je bila leta 1293 kot Studium Generale[2][3] za javnost, leta 1977 pa je bila ponovno ustanovljena. Univerza Alcalá je v špansko govorečem svetu še posebej znana po vsakoletni podelitvi zelo prestižne Cervantesove nagrade.

Na univerzo je trenutno vpisanih 28 336 študentov, od tega 17 252 na dodiplomskem študiju, ki ga izvaja 2 608 profesorjev, predavateljev in raziskovalcev, ki pripadajo 24 oddelkom. Administrativne naloge opravljajo uprava in službe, ki štejejo približno 800 ljudi[4].

Eden od univerzitetnih kampusov, ki se nahaja v središču mesta, je deloma umeščen v zgodovinske stavbe, ki jih je nekoč uporabljala Univerza Complutense v Madridu, ki se je od svojih srednjeveških začetkov do selitve v Madrid leta 1836 nahajala v mestu Alcalá.

Universidad de alcalá razvrstitev

Podjetje je razvilo programe usposabljanja za širjenje podatkovne kulture in spretnosti na univerzah, v uredništvih in skupnostih. Dataninja je član Koalicije za digitalna znanja in spretnosti ter delovna mesta, ki jo spodbuja enotni digitalni trg EU. Dataninja je močno vozlišče evropskega ekosistema digitalnih novic. Zlasti je Dataninja strateški partner Global Editors Network.

Dataninja je razvila vrsto strateških partnerstev z najpomembnejšimi evropskimi založniki in časopisi, kot so Repubblica, Sole24Ore, El Confidencial, Liberation, Stern, Trinity Mirror. Nazadnje je Dataninja vzpostavila najpomembnejšo italijansko skupnost, ki se osredotoča na področje podatkovnega novinarstva in ima na tisoče članov in aktivistov. Dataninja bo aktivirala svojo skupnost z

Ključne dejavnosti VU so raziskave in študije, ki si jih ne moremo predstavljati brez mednarodnega sodelovanja ne le z drugimi univerzami, temveč tudi s podjetji. Visoko priznano raziskovalno delo ter tesno sodelovanje s podjetji in drugimi visokošolskimi ustanovami po vsem svetu sta VU zasluženo prinesla status ponudnika visokokakovostnih raziskav in študij.

Universidad de alcalá erasmus

La Casa Consistorial, La Casa de Cervantes, El Colegio del Rey, El Monasterio de las Monjas Bernardas, kapela San Ildefonso, ostanki mavrskega gradu in Hostelería del Estudiante, ki je danes nacionalni parador. Poskusite tudi tradicionalne sladkane mandlje (almendras garrapinadas), ki jih izdelujejo klarise, katerih samostan je ob univerzi.

Mesto Complutum ob reki Henares je bilo v rimskih časih pomembno in uspešno središče. Po mavrski invaziji se je ime spremenilo v al-Kal’a-Nahr (trdnjava). Kljub temu je mesto svojo slavo pridobilo po ponovni osvojitvi Španije, ko je kardinal Jiménez de Cisneros staro frančiškansko šolo preoblikoval v univerzo Alcalá de Henares.

Leta 1494 je univerza pridobila tiskarno, ki je izbrani skupini učenjakov omogočila, da so se lotili pisanja prve poliglotske Biblije, sestavljene iz vzporednih besedil v hebrejščini, latinščini, grščini in kaldejščini. V obdobju humanizma so v Alcaláju nastali tudi Nebrijova knjiga o kastiljski slovnici, hebrejsko-haldejski slovar in hebrejska slovnica.